Politica Europeană

Situația pieței vitivinicole din UE poate fi caracterizată în ultimii ani de următorii factori: o scădere a producției de vin în UE, o scădere a consumului de vin în UE și o creștere a exporturilor de vin către țări terțe care depășește cu mult creșterea importurilor de vin.
Rezultatul net este o scădere a stocurilor care conduce la creșterea prețurilor vinului, în special în ultimii doi ani. A fost atins un echilibru al pieței, în timp ce anumite măsuri de piață, cum ar fi sprijinul pentru distilarea alcoolului alimentar și pentru utilizarea mustului concentrat au fost eliminate treptat.

Pe la mijlocul anilor 1990, o mare parte din cadrul Politicii Agricole Comune a fost revizuită și legislația a fost simplificată. O revizuire majoră a fost făcut în 1999.

Cea mai recentă rundă de reforme a fost anunțată în 2006 și a condus la aprobarea documentelor legale în 2008.

Reforma OCP vitivinicole, adoptată în 2008 și inclusă în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 (denumit în continuare "Regulamentul privind OCP unică") vizează creșterea competitivității producătorilor de vin din UE.

Noua politică în domeniul calității se aplică începând cu 1 august 2009 și privește DOP, IGP și MT (mențiunile tradiționale). În ceea ce privește DOP/IGP, noile norme sunt în conformitate deplină cu Acordul TRIPS al OMC și sunt coerente cu regimul DOP/IGP al produselor agricole și alimentare. Modernizarea acestei politici a fost considerată esențială pentru armonizarea normelor UE și adaptarea produselor vitivinicole la cererea pieței.

Sectorul vitivinicol este destul de special în sensul că o mare parte a producției beneficiază de DOP sau IGP, iar renumele și calitatea vinului sunt foarte adesea legate de regiunea producătoare, în special în statele membre producătoare de vin. Noua politică ar trebui să intensifice consolidarea vinurilor de calitate care beneficiază de DOP și IGP și protecția acestora împotriva uzurpării în Europa și în țări terțe

Cele mai recente informații disponibile despre schimburile comerciale arată că exporturile către țări terțe au crescut semnificativ începând cu 2007 și se ridică în prezent la peste 22 de milioane hl (8,1 miliarde EUR - valoarea medie pe hl a exporturilor fiind mai mare). Primele luni din 2012 au arătat chiar o ușoară creștere față de perioada echivalentă din 2011. În timp ce intrarea pe piețe noi este impresionantă, cotele de piață pe alte piețe străine și chiar în unele state membre sunt în scădere din cauza concurenței vinurilor din țări terțe

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/index_en.htm

footer-rumanian5